ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΧΡΗΣΗΣ
b2b.conceptum.net

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H διαδικτυακή πλατφόρμα b2b.conceptum .net έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και είναι ιδιοκτησία της εταιρείας  Conceptum Α.Ε., Εδρα: Χάμιλτον 3, 104 34, Αθήνα, Ελλάδα.  Τηλ. 2114114080  E-mail: b2bsales@conceptum.net  Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 001998901000 – AΦM 094436250 (στο εξής “CONCEPTUM”)

H πλατφόρμα b2b.conceptum.net είναι διαθέσιμη μόνο σε εμπορικούς πελάτες χονδρικής της CONCEPTUM με διαρκή συνεργασία.

Σκοπός της χρήσης της b2b.conceptum .net είναι η ενημέρωση των πελατών της για τις εμπορικές δραστηριότητες και την προϊοντολογική γκάμα της CONCEPTUM, η εκτέλεση παραγγελιοληψιών και η εν γένη επικοινωνία της CONCEPTUM με τους συνεργάτες της για εμπορικούς σκοπούς.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κάθε μόνιμος Πελάτης της CONCEPTUM μπορεί να αποστείλει Αίτηση εγγραφής στον δικτυακό τόπο b2b.conceptum.net συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εγγραφής. Ο λογαριασμός σας θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί πριν αποκτήσετε τη δυνατότητα να βλέπετε τις ειδικές τιμές σας και να μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική καταχώρηση της παραγγελίας σας. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα ενημερωθείτε σχετικά από τον υπεύθυνο πωλητή σας. Κάθε εγγεγραμμένος Χρήστης της διαδικτυακής πλατφόρμας b2b.conceptum.net θα αναφέρεται στο εξής ώς Πελάτης/Χρήστης ή Χρήστης (User ).

Αίτηση εγγραφής και χρήση του b2b.conceptum.net σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των «ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΧΡΗΣΗΣ» με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους από την CONCEPTUM. Τα στοιχεία κάθε λογαριασμού εκδίδονται και είναι προσωπικά. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ή γνωστοποίηση τους σε τρίτους. Οι εμπορικές πληροφορίες που αναφέρονται και περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι εμπιστευτικές. Τυχόν παραβίαση του όρου μπορεί να σημαίνει διαγραφή του λογαριασμού και απαίτηση αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της CONCEPTUM A.E.

Καταχωρώντας τα στοιχεία σας για άνοιγμα λογαριασμού και με τη χρήση αυτού δίνεται το δικαίωμα και γνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι τα εταιρικά και προσωπικά σας στοιχεία καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο, καθώς επίσης ότι κάθε σχετική με τη χρήση του ιστοτόπου b2b.conceptum.net πληροφορία, υπόκειται σε επεξεργασία και διατηρείτε σε αρχεία από την CONCEPTUM και χρησιμοποιούνται με σκοπό τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ αυτής και των Χρηστών. Εγκρίνετε δε ανεπιφύλακτα την ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ από την CONCEPTUM.

Η CONCEPTUM διατηρεί το αποκλειστικό και μονομερές δικαίωμα κατά την κρίση της να αναβαθμίζει, τροποποιεί, διακόπτει εν μέρει η εν συνόλω τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας b2b.conceptum .net χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση προειδοποίησης.

Η εταιρεία CONCEPTUM AE διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης λογαριασμού αποκλειστικά κατά την κρίση της σε άμεσα συνεργαζόμενη εταιρεία.

Με απλό e-mail-αίτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα b2b.conceptum.net , ο κάθε Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή/διαγραφή του λογαριασμού του η οποία ολοκληρώνεται εντός 48 εργάσιμων ωρών από τη λήψη του.

Ομοίως η CONCEPTUM διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή τον οποιοδήποτε λογαριασμό χρήσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα b2b.conceptum.net χωρίς καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση ή επίπτωση για την CONCEPTUM.

3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η καταχώρηση της παραγγελία από το Χρήστη μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 • Με απευθείας επικοινωνία με των πωλητή σας
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση στο b2b.conceptum.net χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας (απαιτείται να έχετε ενεργοποιημένο λογαριασμό).
 • Με email στο b2bsales@conceptum.net
 • Με φαξ στο 211 800 35 25
 • Στο τηλέφωνο 211 411 40 80

H καταχώρηση παραγγελίας είναι δεσμευτική για τον Πελάτη εφόσον δεν την ακυρώσει εντός 24 ωρών και πριν την προβλεπόμενη αποστολή της.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των προς πώληση προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα δείτε ακολουθώντας το σύνδεσμο (κάνοντας "κλικ") στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα χρώματα κι εν γένει η παρουσίαση των προϊόντων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τα προς πώληση προϊόντα. Οι τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Φ.Α. και μεταφορικά. Αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν που αναφέρεται στον τίτλο και δεν συμπεριλαμβάνουν τυχόν παρελκόμενα ή συνοδευτικά είδη που εμφανίζονται στις φωτογραφίες.

4.1 Αποστολή προϊόντων

Για την αποστολή των προϊόντων ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από τις διαθέσιμες επιλογές ή να υποδείξει δική του εφόσον αυτό είναι εφικτό, κατόπιν συνεννόησης με τον πωλητή του.

Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα αποστέλλονται με ευθύνη του Πελάτη, ακόμα και αν δεν χρεωθούν έξοδα αποστολής. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την ασφάλιση των προϊόντων η οποία, εφόσον το αποδέχεται ο μεταφορέας, γίνεται με δικά του έξοδα.

Η αποστολή των προϊόντων ενεργοποιείται κατόπιν διαθεσιμότητας και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πληρωμής ή εγκεκριμένης πίστωσης.

Η ώρα παράδοσης των προϊόντων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί με ακρίβεια. Ο Πελάτης πρέπει να βρίσκεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση που έχει υποδείξει κατά την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης.

Τα προϊόντα παραδίδονται επί πεζοδρομίου. Η Conceptum παρακρατεί την κυριότητα τω προϊόντων μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

Αμφισβήτηση της ποσότητας ή της κατάστασης των παραδιδόμενων προϊόντων δηλώνεται μόνο κατά την παραλαβή και μόνο εγγράφως επί του δελτίου αποστολής που τα συνοδεύει.


4.2 Διαθεσιμότητα

Γίνεται κάθε προσπάθεια από την Conceptum για την διαθεσιμότητα και αποστολή των προϊόντων στους χρόνους που αναφέρονται.
Εντούτοις, μερικές φορές είναι δυνατόν να μην έχει εγκαίρως ενημερωθεί από τους προμηθευτές της (π.χ. αντιπροσωπεία ή εισαγωγέα) για τυχόν έλλειψη ή άλλο πρόβλημα διαθεσιμότητας ώστε να το κοινοποιήσει και να ενημερώσει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Στην περίπτωση αυτή η Conceptum θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να βρει τη βέλτιστη λύση και να ενημερώσουμε τον Πελάτη, ο οποίος διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την παραγγελία αζημίως και για τα δύο μέρη. Τυχόν υπόλοιπο, μη ακυρωθέν, μέρος της παραγγελίας εκτελείται κανονικά σαν ανεξάρτητη παραγγελία αφού υπολογιστούν εκ νέου τα τυχόν έξοδα αποστολής. Κατόπιν αυτού, η Conceptum επιστρέφει ή πιστώνει τη διαφορά πού προκύπτει από τυχόν καταβεβλημένο ποσό για το μέρος της παραγγελίας που ακυρώθηκε.


4.3 Έξοδα Αποστολής

Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην παραγγελία. Θα ενημερώνεστε για τα έξοδα αποστολής από την πλατφόρμα με e-mail ή από τον πωλητή σας.

Τυχόν επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν είτε από λανθασμένη ή ασαφή διεύθυνση αποστολής, είτε από απουσία του Πελάτη, είτε από τυχόν άρνηση παραλαβής κατά την παράδοση είτε μη έγκαιρης παρουσίας ή/και παραλαβής των προϊόντων από τον Πελάτη κατά τη συμφωνημένη παράδοση επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον Πελάτη και υποχρεούται να τα αποδώσει αμελητί στον μεταφορέα.

4.4 Πωλήσεις εκτός ΕΕ

Για αποστολές σε πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Conceptum δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτούμενες εκτελωνιστικές/φορολογικές διαδικασίες και έξοδα και ο Πελάτης είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, έξοδα εκτελωνισμών ή άλλων φόρων κλπ

5. Εγγύηση προϊόντων

Τα προϊόντα καλύπτονται από την αντίστοιχη εγγύηση των κατασκευαστών τους. Η Conceptum, δεν προσφέρει δική της εγγύηση σε προϊόντα τρίτων, εκτός και αν ρητά αναφέρεται. Ισχύουν δε για την αναφερόμενη ανά προϊόν διάρκεια και με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις του κατασκευαστή. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός, σε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να αποστέλλεται από τον Πελάτη, απευθείας στο αντίστοιχο συμβεβλημένο και πιστοποιημένο συνεργείο του κατασκευαστή.

Η Conceptum δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης των βλαβών παρόλο που, σε τυχόν ειδική περίπτωση, ευχαρίστως θα προσπαθήσει να διευκολύνει διαμεσολαβώντας μεταξύ αντιπροσωπείας και Πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να έχει φυλάξει ο Πελάτης το αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς.

Η Conceptum δεν παραλαμβάνει προϊόντα τρίτων προς επισκευή εκτός εκείνων που είναι εισαγωγές ή κατασκευαστής η ίδια.

Τα προϊόντα τρίτων πρέπει να αποστέλλονται στο αντίστοιχο συμβεβλημένο και πιστοποιημένο συνεργείο του κατασκευαστή. Δείτε τη λίστα των εξουσιοδοτημένων συνεργείων

6. Όροι Επιστροφής

 1. Η ημερομηνία αγοράς της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες.
 2. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.
 3. Να διαθέτει ο Πελάτης αντίγραφο Τιμολογίου αγοράς από την CONCEPTUM.7. Διαδικασία επιστροφής

Ενημερώνετε τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Conceptum για τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε και συμπληρώνεται τη φόρμα RMA, προκειμένου να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο επιστροφής και τη διεύθυνση αποστολής αναλόγως του προϊόντος και να λάβετε ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.

Αν η αγορά έχει γίνει με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται από ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του αγοραστή προκειμένου να εκδοθεί το αντίστοιχο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

 1. ΠΡΕΠΕΙ κατά την επικοινωνία σας να έχετε το Τιμολόγιο αγοράς και τον ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.
 2. Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι απόλυτα προστατευμένο κατά την αποστολή.
 3. Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία αποστολής, ένα αντίγραφο της παραγγελίας με το RMA, τον ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ και την Απόδειξη ή αντίγραφο Τιμολογίου αγοράς, χωρίς να καταστραφεί η συσκευασία του προϊόντος π.χ σκισμένη ή με αυτοκόλητες ετικέτες ή τιμές.
 4. Εφόσον το προϊόν κριθεί αποδεικτικό ικανό προς επιστροφή η Conceptum πιστώνει το λογαριασμό του Πελάτη ή καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Πελάτης το αντίστοιχο ποσό εντός 14 ημερών. Επισημαίνουμε ότι τα έξοδα αποστολής και επιστροφής προϊόντος δεν επιστρέφονται.
 5. Αποστέλλετε το δέμα με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ το κόστος αποστολής. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον Πελάτη.
 6. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος, μπορείτε να το επιστρέψετε αυτοπροσώπως κατόπιν της έκδοσης απαντητικών RMA ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ από την Conceptum.


7.1 ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ:

Α. Προϊόντα που δεν επιβεβαιώνεται η πρόσφατη αγορά τους από την εταιρεία μας με τιμολόγιο ή απόδειξη.

Β. Προϊόντα των οποίων η αγορά έχει γίνει διάστημα μεγαλύτερη των 14 ημερολογιακών ημερών.

Γ. Προϊόντα που δεν βρίσκονται στην αρχική άθικτη συσκευασία τους χωρίς να έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί.

Δ. Μπαταρίες, αναλώσιμα, γραφική ύλη

Ε. Προϊόντα με ειδικά κατά παραγγελία χαρακτηριστικά ή σε ασυνήθιστες ποσότητες αγοράς.

ΣΤ. Προϊόντα προσφορών ή με ειδικές εκπτώσεις.


7.2
Δεν παραλαμβάνονται είδη:

 1. που δεν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής και Κωδικό Επιστροφής
 2. που μεταφέρονται σε συσκευασία μη επαρκήγια τη σωστή μεταφορά τους
 3. των οποίων η συσκευασία του εργοστασίου είναι αλλοιωμένη

Εκτιμούμε θερμά την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών που προκύπτουν από το σύστημα διαχείρισης ISO 9001:2008 που πιστοποιεί την εταιρεία μας.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες όρους, η ConceptumΑ.Ε. δεν παραλαμβάνει και δεν εκδίδει πιστωτικό για το προϊόν αλλά επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις είμαστε πάντα στη διάθεση σας

Τηλεφωνικά στο 211 411 40 80, είτε μέσω e-mail στο b2bsales@conceptum.net

Παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε παραγγελία και επικοινωνήστε με τον πωλητή σας αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ενδοιασμό ή διαφωνία με τους παραπάνω όρους.


8. Πνευματικά Δικαιώματα-Δικαιώματα συνεργασίας- GDPR

Στον ιστότοπο του b2b.conceptum. net περιλαμβάνονται Trademarks, Service Marks, Trade Dress και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά: κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, ήχων και λογισμικού που ανήκει είτε στην Conceptum Α.Ε. είτε σε τρίτους και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

Η παρουσίαση, αναφορά τυχόν Τrademark τρίτων, η διασύνδεση (link) γίνεται για λόγους πληροφόρησης των πελατών και σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει εμμέσως ή αμέσως την οικειοποίηση ή την με οποιονδήποτε τρόπο διασύνδεση της Conceptum με τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Κατ’ επέκταση απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση ακόμα και μέρους του ψηφιακού περιεχομένου του ιστοτόπου αυτού, χωρίς έγγραφη άδεια της Conceptum. Η προβολή του παραπάνω υλικού και κειμένων από τον ιστότοπο της Conceptum με κανένα τρόπο δεν συνεπάγεται μερική ή ολική μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Δεν επιτρέπεται το κατέβασμα (Download) ψηφιακού περιεχομένου και η χρήση ή διασύνδεσή του (link) σε άλλους ιστότοπους ή μέσα επικοινωνίας ή προβολής (social media, e-mails κλπ) χωρίς την έγγραφη άδεια της Conceptum.

Οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό ή δικαίωμα αναφοράς έχει παραχωρηθεί στο Χρήστη αίρεται αυτομάτως με τη διακοπή συνεργασίας ή την απενεργοποίηση του λογαριασμού και ο Χρήστης υποχρεούται να διαγράψει κάθε αντίγραφο του ψηφιακού περιεχομένου που έχει κρατήσει, των συνδέσμων με τους ιστοτόπους της CONCEPTUM καθώς και οποιεσδήποτε αναφορές συνεργασίας.

Η CONCEPTUM ακολουθεί αυστηρή πολιτική κατά οποιασδήποτε πράξης, παράληψης, προτροπής ή αναφοράς που περιέχει ομοφοβικό, ξενοφοβικό, ρατσιστικό ή υπερ των οποιονδήποτε διακρίσεων (φυλετικής, θρησκευτικής, φύλου κ.α) περιεχόμενο. Τυχόν τέτοια χρήση της πλατφόρμας συνεπάγεται κατ’ ελάχιστον την αυτόματη διαγραφή του λογαριασμού.

Η συνεργασία Πελάτη/Πελάτη με την Conceptum και η εναρμόνιση της πολιτικής μας με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία GDPR επιβάλει και προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους του Πελάτη/Χρήστη της ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ προς την CONCEPTUM . Το ανωτέρω αρχείο θα παραμείνει αποκλειστικώς στην κατοχή της εταιρείας και κάθε χρήση ή επεξεργασία του θα γίνεται αποκλειστικώς και μόνο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν θα διαβιβαστεί σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση του Χρήστη πλην των περιπτώσεων που αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία ή την σύμβαση συνεργασίας και διενεργείται με αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση του σκοπού της συνεργασίας ή της ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών.

Ο Χρήστης διαθέτει την δυνατότητα πρόσβασης, ενημέρωσης και τροποποίησης ή μεταβολής των στοιχείων του αρχείου αυτού, η διαγραφή του οποίου επέρχεται μόνο κατόπιν αίτησης του Χρήστη.

Ο Χρήστης δύναται να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της εταιρείας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση admin@conceptum.gr.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα Δήλωση όποτε επιθυμεί υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας της Εταιρείας.

Η παρούσα Δήλωση αφορά αποκλειστικώς την χορήγηση από τον Χρήστη προς την Εταιρεία άδειας λήψης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


9. Δικαστική επίλυση διαφορών – Διαιτησία

Γλώσσα επικοινωνίας με τους πελάτες είναι τα Ελληνικά (τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται επικουρικά κατά μη δεσμευτικό τρόπο). Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα η εταιρεία θα κάνει ό,τι είναι πρακτικά δυνατόν για την φιλική επίλυσή του. Αν, εν τούτοις, αυτό δεν καταστεί δυνατόν, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών, Ελλάδα και το Ελληνικό δίκαιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ενδοιασμό ή διαφωνία με οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους, παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε παραγγελία αλλά προχωρήσετε σε έξοδο ( logout ) και επικοινωνήστε με την CONCEPTUM ή τον πωλητή σας για τη διαγραφή σας από την πλατφόρμα αν έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο λογαριασμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις είμαστε πάντα στη διάθεση σας

Τηλεφωνικά στο 211 411 40 80, είτε μέσω e-mail στο b2bsales@conceptum.net


Accept Site use cookies